Biuro Podróży Tęcza – Bielsko-Biała, wycieczki, wczasy,

[]

//grey.turystyka.com.pl/~wwwgen/cms/

0

149.156.101.30

teczawww

p002

WWW7

0

Trwa ładowanie strony…’; //var agentx = 'testsykon2′; // .htaccess var nazwa_pliku_linki = 'index.php’; var agentx = ”; var nazwaSzablonu = ”; if ($(„#agentx”).length) { agentx = $(„#agentx”).html(); } if ($(„#nazwaSzablonu”).length) { nazwaSzablonu = $(„#nazwaSzablonu”).html(); } if ($(„#ip”).length && $(„#ip”).html() == '127.0.0.1′) { var ajaxLoaderGifSrc = '//localhost/wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/images/ajax-loader.gif’; } else if ($(„#hstn”).html() == „WORK”) { var ajaxLoaderGifSrc = '//www3ln.sykon.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/images/ajax-loader.gif’; } else { var ajaxLoaderGifSrc = '//grey.turystyka.com.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/images/ajax-loader.gif’; } ////////////////// arrPostParam = {}; ////////////////// if ($(„#ip”).length && $(„#ip”).html() == '127.0.0.1′) { var $ajaxLocationHref = '//localhost/wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/wczytajGDLcontent.php’; } else if ($(„#hstn”).html() == „WORK”) { var $ajaxLocationHref = '//www3ln.sykon.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/wczytajGDLcontent.php’; } else { var $ajaxLocationHref = '//grey.turystyka.com.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/wczytajGDLcontent.php’; // na grey } ////////////////// // grey => wwwgen ////////////////// if ( // $(„#ip”).length && $(„#ip”).html() == '83.3.208.121′ && (agentx == 'sykon_wycieczki.pl’ || agentx == 'tourist2www2′) ) { if ($(„#ip”).length && $(„#ip”).html() == '127.0.0.1′) { // na localhost ma putac localhost… bez podmiany } else { var systemUrl = '//www2.sykon.pl/~’; var ajaxLoaderGifSrc = '//www2.sykon.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/images/ajax-loader.gif’; var $ajaxLocationHref = '//www2.sykon.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/’ + agentx + '/wczytajGDLcontent.php’; // na grey } } ////////////////// var $windowLocationHref = window.location.href; $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref + getQueryString(); ////////////////// //if (console) //console.log(’link: ’ + $ajaxLocationHref); $.ajaxSetup({cache:true}); //$.ajaxSetup({async:false}); // You’re locking the browser with no reason. ?! ////////////////// var krok = -1; var krok_afiliacja = -1; if ($(’#krok’).length) krok = $(’#krok’).html(); if ($(’#krok_afiliacja’).length) krok_afiliacja = $(’#krok_afiliacja’).html(); ////////////////// // ////////////////// var q = $.parseQuery(); if (typeof q[’cenaod’] != 'undefined’) $price_from = q[’cenaod’]; else //$price_from = 600; $price_from = 0; if (typeof q[’cenado’] != 'undefined’) $price_to = q[’cenado’]; else //$price_to = 7000; $price_to = 30000; $(„#sykoni_price_from”).val($price_from); $(„#sykoni_price_to”).val($price_to); try { $(„#slider”).rangeSlider({ arrows : true, defaultValues : { min: $price_from, max: $price_to }, bounds : { min: 0, //max: 10000 max: 30000 }, step : 200, type : „number” }); $(„#slider”).rangeSlider({ formatter : function(val){ var value = Math.round(val * 5) / 5, decimal = value – Math.round(val); return decimal == 0 ? value.toString() + ” ,-” : value.toString(); } }); $(„#slider”).bind(„valuesChanged”, function(e, data){ var basicValues = $(„#slider”).rangeSlider(„values”); //print_r(basicValues.min + ” ” + basicValues.max); if (data.values.min != $(„#sykoni_price_from”).val()) { $(„#sykoni_price_from”).val(data.values.min); $(„#sykoni_price_to”).val(data.values.max); doReloadSimple(’cenaod’, data.values.min); } else if (data.values.max != $(„#sykoni_price_to”).val()) { $(„#sykoni_price_from”).val(data.values.min); $(„#sykoni_price_to”).val(data.values.max); doReloadSimple(’cenado’, data.values.max); } //var values = $(„#slider”).dateRangeSlider(„values”); //console.log(values .min + ” ” + values .max); }); $(„#slider”).bind(„valuesChanging”, function(e, data){ //print_r(„Something moved. min: ” + data.values.min + ” max: ” + data.values.max); }); } catch (e) { print_r(’e: ’ + e + ’ (slider)’, 'warn’); } try { //pritn_r(’rangeslider_noUiSlider()’); //rangeslider_noUiSlider(); //$(„#rangeslider”).noUiSlider({ // start : [400, 1000], // range : { // 'min’: 260, // 'max’: 2300 // } //}, true); /* $(„#sykoni_price_from”).change(function(){ print_r(’from:: ’ + $(this).val()); doReloadSimple(’cenaod’, $(this).val()); }) $(„#sykoni_price_to”).change(function(){ print_r(’to:: ’ + $(this).val()); doReloadSimple(’cenado’, $(this).val()); }) */ } catch (e) { print_r(’e: ’ + e, 'warn’); } ////////////////// // ////////////////// if (typeof q[’wylot’] != 'undefined’) $(„#sykoni_from”).val(q[’wylot’]); if (typeof q[’powrot’] != 'undefined’) $(„#sykoni_to”).val(q[’powrot’]); //console.error(’aaa 1′); // change() dziala tylko w przypadku zmiany wartosci z klawiatury $(„#sykoni_from, #sykoni_to”).change(function(){ //console.error(’id: ’ + $(this).attr(’id’) + ’, ’ + $(this).val()); if ($(this).attr(’id’) == 'sykoni_from’) { doReloadSimple(’wylot’, $(this).val()); } else if ($(this).attr(’id’) == 'sykoni_to’) { doReloadSimple(’powrot’, $(this).val()); } }) try { //console.error(’e: ok’); $(„#sykoni_from, #sykoni_to”).datepicker({ defaultDate : „+1w”, changeMonth : true, changeYear : true, yearRange : 'c-0:c+1′, numberOfMonths : 2, dateFormat : „dd.mm.yy”, showOn : „both”, buttonImage : ” + $(„#przesuniecieSciezki”).html() + ’../lib/jQuery/dataPicker/calendar.jpg’, buttonImageOnly : true, onSelect : function(dateText) { //console.error(’id: ’ + $(this).attr(’id’) + ’, ’ + $(this).val()); if ($(this).attr(’id’) == 'sykoni_from’) { doReloadSimple(’wylot’, $(this).val()); } else if ($(this).attr(’id’) == 'sykoni_to’) { doReloadSimple(’powrot’, $(this).val()); } } }) } catch (e) { print_r(’e: ’ + e + ’ (sykoni_from, sykoni_to)’, 'warn’); //console.error(’e: ’ + e + ’ (sykoni_from, sykoni_to)’); } ////////////////// // ////////////////// sykoni_order_change(); ////////////////// $(document).ready(function(){ if (agentx == ”) { print_r(’Bledny agent’, 'error’); return false; } window.onpopstate = function(event) { //print_r(’ajaxLocationHref: ’ + document.location.href, 'error’); if (0) { // wejscie normalne $ajaxLocationHref = document.location.href.replace(’/index.php’, '/wczytajGDLcontent.php’); } else { // wejscie z cms $ajaxLocationHref = document.location.href; if ($ajaxLocationHref.indexOf(’index.php’) > -1) { $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/index.php’, '/wczytajGDLcontent.php’); $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/cms/’, '/afiliacjaariadna2/’); } else if ($ajaxLocationHref.indexOf(’.htm’) > -1) { if (typeof $(„#config_QUERY_STRING”) == 'object’ && $(„#config_QUERY_STRING”).length) { if ($(„#ip”).length && $(„#ip”).html() == '127.0.0.1′) { $ajaxLocationHref = '//localhost/wwwgen/afiliacjaariadna2/wczytajGDLcontent.php?’ + $(„#config_QUERY_STRING”).html().replace(/&/g, '&’); } else if ($(„#hstn”).html() == „WORK”) { $ajaxLocationHref = '//www3ln.sykon.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/wczytajGDLcontent.php?’ + $(„#config_QUERY_STRING”).html().replace(/&/g, '&’); } else { $ajaxLocationHref = '//grey.turystyka.com.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/wczytajGDLcontent.php?’ + $(„#config_QUERY_STRING”).html().replace(/&/g, '&’); } ////////////////// // grey => wwwgen ////////////////// if ( // $(„#ip”).length && $(„#ip”).html() == '83.3.208.121′ && (agentx == 'sykon_wycieczki.pl’ || agentx == 'tourist2www2′) ) { $ajaxLocationHref = '//www2.sykon.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna2/wczytajGDLcontent.php?’ + $(„#config_QUERY_STRING”).html().replace(/&/g, '&’); } ////////////////// } } /* $ajaxLocationHref = document.location.href; $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/index.php’, '/wczytajGDLcontent.php’); //$ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/cms/’, '/afiliacjaariadna2/agx/sykon_wycieczki.pl/’); $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/cms/’, '/afiliacjaariadna2/agx/testsykon2/’); */ } //print_r(’ajaxLocationHref: ’ + $ajaxLocationHref, 'error’); getAjaxContent($ajaxLocationHref); //print_r(’a’); interval = setInterval(function() { //print_r(’b’); getImagesFromDataAttr(1, interval); //print_r(’c’); }, 600); if (agentx == „sykon_wycieczki.pl”) { // blokowanie wyszukiwarki //lockSearch(); krok = getKrok(); if (krok == 1) { // test // blokowanie wyszukiwarki lockSearch(); } } }; if (0) { // wejscie normalne $ajaxLocationHref = document.location.href.replace(’/index.php’, '/wczytajGDLcontent.php’); } else { // wejscie z cms } //print_r(’windowLocationHref: ’ + $windowLocationHref + ’ (document.ready)’); //print_r(’ajaxLocationHref: ’ + $ajaxLocationHref + ’ (document.ready)’); if (1) { if (krok_afiliacja > 0) getAjaxContent($ajaxLocationHref); } else { print_r(’getAjaxContent() nie zostal wywołany’); } if ($(„#ui-datepicker-div”)) $(„#ui-datepicker-div”).hide(); interval = setInterval(function() { getImagesFromDataAttr(1, interval); }, 600); }); var ajaxLoaderText = ’
WYŚWIETLAMY OFERTĘ DLA CIEBIE’; $(document).ready(function(){ sykoni_destination_onload(); sykoni_adults_onload(); i2_change(); ustawWartosci(); //// advanced(); // }); function ustawWartosci(nieZmieniajWartosci) { //print_v(’ustawWartosci()’); //toggleSearcherInputs($(„#sykoni_type”).val()); toggleSearcherInputs_dzieci($(„#i2”).val(), nieZmieniajWartosci); //toggleSearcherInputs_transport($(„#sykoni_transport”).val()); //$(’#sykoni_child1 option[value=””]’).remove(); //$(’#sykoni_child2 option[value=””]’).remove(); $(’#sykoni_child1 option[value=”0″]’).text(’Wiek 1 dziecka’); $(’#sykoni_child2 option[value=”0″]’).text(’Wiek 2 dziecka’); $(’#sykoni_child3 option[value=”0″]’).text(’Wiek 3 dziecka’); $(’#sykoni_child4 option[value=”0″]’).text(’Wiek 4 dziecka’); $(’#sykoni_child5 option[value=”0″]’).text(’Wiek 5 dziecka’); //print_v(’ustawWartosci(), val: ’ + $(’#sykoni_child2′).val()); changePagination(); ////select_chosen(); ///////////// ////sykoni_adults_change(); ////sykoni_child1_change(); ////sykoni_child2_change(); ///////////// //sykoni_hotel_category_change(); } function toggleSearcherInputs($val) { } function toggleSearcherInputs_dzieci($val, nieZmieniajWartosci) { if ($val == 'null’) return; //print_v(’toggleSearcherInputs_dzieci() val: ’ + $val); //print_v(’toggleSearcherInputs_dzieci() 0, wartosc 1 dziecka: ’ + $(’#sykoni_child1′).val()); //print_r(’ajaxLocationHref: ’ + $ajaxLocationHref); $(’#sykoni_children_div’).css({’display’ : 'none’}) if ($val == 1) { $(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'block’}); // $el = $(’#sykoni_child1′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child2′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child3′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child4′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // // $el = $(’#sykoni_child5′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child5′, $el.val()); // 20150303, dodalem // setSearcherInputsBuff($el); // // $tmp = ”; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); } else if ($val == 2) { $(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'block’}); $el = $(’#sykoni_child1′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child2′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child3′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child4′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // // $el = $(’#sykoni_child5′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child5′, $el.val()); // 20150303, dodalem // setSearcherInputsBuff($el); // // $tmp = ”; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); } else if ($val == 3) { $(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'block’}); // $el = $(’#sykoni_child1′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child2′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child3′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child4′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // // // // $el = $(’#sykoni_child5′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child5′, $el.val()); // 20150303, dodalem // setSearcherInputsBuff($el); // // $tmp = ”; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); } else if ($val == 4) { $(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'block’}); // $el = $(’#sykoni_child1′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child2′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child3′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child4′); $tmp = getSearcherInputsBuff($el); if ($tmp === false) $tmp = 0; setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // // $el = $(’#sykoni_child5′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child5′, $el.val()); // 20150303, dodalem // setSearcherInputsBuff($el); // // $tmp = ”; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); } // else if ($val == 5) // { // $(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'block’}); // // $el = $(’#sykoni_child1′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child1′, $el.val()); // 20150303, dodalem // // $tmp = 'undefined’; // $tmp = 5; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // // // // // $el = $(’#sykoni_child2′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child2′, $el.val()); // 20150303, dodalem // // $tmp = 'undefined’; // $tmp = 5; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // // // // // $el = $(’#sykoni_child3′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child3′, $el.val()); // 20150303, dodalem // // $tmp = 'undefined’; // $tmp = 5; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // // // // // $el = $(’#sykoni_child4′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child4′, $el.val()); // 20150303, dodalem // // $tmp = 'undefined’; // $tmp = 5; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // // // // // $el = $(’#sykoni_child5′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child5′, $el.val()); // 20150303, dodalem // // $tmp = 'undefined’; // $tmp = 5; // $tmp = 0; // setValueChosen($el, $tmp, 'e’, nieZmieniajWartosci); // } else { $(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'none’}); $el = $(’#sykoni_child1′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child2′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child3′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // $el = $(’#sykoni_child4′); if ($el.val() != 0) setSearcherInputsBuff($el); $tmp = '0′; setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); // // $el = $(’#sykoni_child5′); // $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'child5′, $el.val()); // 20150303, dodalem // // $tmp = ”; // setValueChosen($el, $tmp, 'd’, nieZmieniajWartosci); } //getAjaxContent($ajaxLocationHref) return true; } function toggleSearcherInputs_transport($val) { } function getSearcherInputsBuff($el) { $idTmp = $el.attr(’id’) + '_buff’; $elTmp = $(’#’ + $idTmp); if (typeof $elTmp == 'object’ && typeof $elTmp.attr(’id’) != 'undefined’) { return $elTmp.val(); } else { } return false; } function setValueChosen($el, value, disabledFlag, nieZmieniajWartosci) { if ( disabledFlag == 'disabled’ || disabledFlag == 'add’ || disabledFlag == 'd’ || disabledFlag == 1 ) { disabledFlag = 1; } else if ( disabledFlag == 'enabled’ || disabledFlag == 'remove’ || disabledFlag == 'e’ || disabledFlag == -1 ) { disabledFlag = -1; } else { disabledFlag = 0; } ////////////////////////////// if (typeof $el == 'object’ && typeof $el.attr(’name’) != 'undefined’) { //console.log(’setValueChosen() id: ’ + $el.prop(’id’) + ’, value: ’ + value + ’, nieZmieniajWartosci: ’ + nieZmieniajWartosci); if (value != 'undefined’) { if (nieZmieniajWartosci == 1) { //console.log(’setValueChosen() id: ’ + $el.prop(’id’) + ’, nie zmieniam wartosci’); } else { //console.log(’setValueChosen() id: ’ + $el.prop(’id’) + ’, zmieniam wartosc na: ’ + value); $el.val(value); } } if (disabledFlag == 1) { $el .attr(’disabled’, true) .addClass(’disabled’); } else if (disabledFlag == -1) { $el .removeAttr(’disabled’) .removeClass(’disabled’); } // // $el.trigger(„chosen:updated”); return true; } return false; } function setSearcherInputsBuff($el) { $idTmp = $el.attr(’id’) + '_buff’; $elTmp = $(’#’ + $idTmp); if (typeof $elTmp == 'object’ && typeof $elTmp.attr(’id’) != 'undefined’) { $elTmp.val($el.val()); } else { if (1) { $el.after( $(”) .val($el.val()) ); $elTmp = $(’#’ + $idTmp); } else { // test $el.after( $(”) .val($el.val()) .css({ 'width’ : ’20px’, 'float’ : 'left’ }) ); } } // print_r(’setSearcherInputsBuff(), $elTmp.id: ’ + $elTmp.attr(’id’) + ’, $el.val: ’ + $el.val() + ’, $el.id: ’ + $el.attr(’id’)); } function eventExists($el, method) { //alert(’agentx: ’ + agentx); // 2015-03-06 08:27:57 // FIXMES: // trzeba to sprawdzic pod wycieczki i vogue if (agentx == 'vogue_obozy’) { if (!$el.length) { // element nie istnieje //print_r(’a’); //return false; } if (typeof ($el.data(’events’)) === 'undefined’) { //print_r(’b’); // nie ma eventow return false; } if ($el.data(’events’).change.length > 0) { //print_r(’c1′); return true; } else { //print_r(’c2′); return false; } } //print_r(’eventExists(), method: ’ + method + ’, id: ’ + $el.attr(’id’) + ’, name: ’ + $el.attr(’name’)); if ( (typeof $el.attr(„id”) === „undefined”) || (typeof $el.attr(„name”) === „undefined”) ) return false; if (!$el.length) { // element nie istnieje //print_r(’eventExists(), return false 000′); //return false; } // jQuery version 0) { return true; } else { return false; } } else if (typeof($._data) == 'function’) { if (typeof($._data($el[0], „events”).change) === 'undefined’) { //print_r(’eventExists(), return false 1b’); return false; } if ($._data($el[0], „events”).change.length > 0) { //print_r(’eventExists(), return true 2b’); return true; } else { //print_r(’eventExists(), return false 3b’); return false; } } } function getKrok() { if ($(„#krok”).length) return $(„#krok”).html(); else return -1; } function showImageSliderOnList() { //if (window.console && console.log) //console.time(’showImageSliderOnList’); //print_r(’FIXMES showImageSliderOnList()’); //return false; $(„.offers_img.sykon_offers_wo_img”).each(function(){ var id = $(this).find(„a.thumbnail”).prop(’id’); //if (window.console && console.log) //console.log(’id: ’ + id); var i = 0; var myArray = []; $(this).find(„.thumbnailContainer”).each(function(){ //var html = $(this).html(); //if (window.console && console.log) //console.log(’html: ’ + html); //myArray[i] = html; myArray[i] = $(this).html(); i++; }); //if (window.console && console.log) //console.log(myArray.length); //if (window.console && console.log) //console.time(’showImageSliderOnList’ + id); if (myArray.length 0) { $(„#” + id).backstretch(myArray, { fade: 750, duration: 3000 }).click(function (e) { //e.preventDefault(); $(this).backstretch(„next”); }).mouseenter(function (e) { //e.preventDefault(); $(this).backstretch(„resume”); }).mouseleave(function (e) { //e.preventDefault(); $(this).backstretch(„pause”); }).backstretch(„pause”); } //if (window.console && console.log) //console.timeEnd(’showImageSliderOnList’ + id); }); $(’.sykon_offers_wo_img’).mouseover(function() { $(this).find(’.listing-info’).css(’margin-bottom’,’0′); }).mouseout(function() { $(this).find(’.listing-info’).css(’margin-bottom’,’-31px’); }); //if (window.console && console.log) //console.timeEnd(’showImageSliderOnList’); } function getImagesFromDataAttr(flag, interval) { i = 0; /* if (flag == 11) { // w pierwotnej wersji pobieranie obrazkow na liste… pozniej zamienione na klase backstretch $el = $(’.offers_img a.thumbnail’); $el.each(function () { if (typeof $(this).attr(’data-background’) != 'undefined’) { if ($(this).attr(’data-background’) != ”) imgsrc = $(this).attr(’data-background’); else imgsrc = 'http://grey.turystyka.com.pl/~wwwgen/afiliacjaariadna/images/brakobrazka.png’; style = ’ background: url(„’ + imgsrc + '”) ’; $(this).attr(’style’, style); } }); } */ if (flag == 1) { // w pierwotnej wersji pobieranie obrazkow na liste… pozniej zamienione na klase backstretch $el = $(„.bigimages img, .thumbs img, .modal .left_img img, section.top-oferty ul#lista img”); $el.each(function () { //print_r(i + ’. ’); //print_r(i + ’. src: ’ + $(this).attr(’src’)); //print_r(i + ’. data-src: ’ + $(this).attr(’data-src’)); if (typeof $(this).attr(’src’) == „undefined”) { $(this).attr(’src’, $(this).attr(’data-src’)); } i++; }); if ($el.length) clearInterval(interval); //print_r(’el.length: ’ + $el.length); } } function toggleAjaxLoader(type) { /////////////////////// if (1) { $elBody = $(„#sykmain”); $el = $(„#ajaxLoader”); //if (agentx == „sykon_wycieczki.pl”) //$elBody = $(„article.lista”); if (type == 'show’) { if ($el.hasClass(’spinner-area’)) { $(„.spinner-area”).css(„display”, „block”); } else { $elBody.css({opacity:0.4}); if (typeof ajaxLoaderGifSrc != 'undefined’ && typeof ajaxLoaderText != 'undefined’) { $el.html(’’ + ajaxLoaderText + ”); } else if (typeof ajaxLoaderGifSrc != 'undefined’) { $el.html(’’); } else if (typeof ajaxLoaderText != 'undefined’) { $el.html(” + ajaxLoaderText + ”); } } } else { if ($el.hasClass(’spinner-area’)) { $(„.spinner-area”).css(„display”, „none”); } else { $elBody.css({opacity:1}); $el.html(”); } } return; } } function getObjLength(obj) { //return 10; ret = -1; if (typeof obj == 'object’) { //ret = Object.keys(obj).length; ret = jQuery(obj).size(); } return ret; } function elementExists(id) { $el = $(„#” + id); if (typeof $el == 'object’ && $el.length) return true; $el = $(„.” + id); if (typeof $el == 'object’ && $el.length) return true; return false; } function toggleParams(className) { if ($(„#sykon_search_form”).length) { if (elementExists(’sykonv_’ + className)) { $container = $(’.sykonv_’ + className + ”); //$elTmp = $(’.sykonv_’ + className + ’ li’).show(); //console.log($type.html()); // if ($container.find(’.toggle’).hasClass(„show”)) $container.find(’.toggle span’).html(’mniej kryteriów’); else $container.find(’.toggle span’).html(’więcej kryteriów’); $container.find(’.toggle’).toggleClass(’show’); // $el = $(’.sykonv_’ + className + ’ li’); $el.each(function(){ if (($(this).hasClass(„hide”))) { if ($container.find(’.toggle’).hasClass(„show”)) $(this).removeClass(„show”); else $(this).addClass(„show”); } }) } } } /////////////////////////////////////////////////// // /////////////////////////////////////////////////// function addQSParm(myUrl, name, value) { var re = new RegExp(„([?&]” + name + „=)[^&]+”, „”); // potrzeba do zmiany wartosci parametru var rr = new RegExp('[?&]’ + name + '=[^&]+’, „”); // potrzebne do usuwania parametru function add(myUrl, sep) { // jesli dodawany jest parametr bez wartosci to nie zmianiaj url if (value == ”) return myUrl; myUrl += sep + name + „=” + encodeURIComponent(value); return myUrl; } function change(myUrl) { if (value == ”) myUrl = myUrl.replace(rr, ”); else myUrl = myUrl.replace(re, „$1” + encodeURIComponent(value)); return myUrl; } if (myUrl.indexOf(„?”) === -1) { myUrl = add(myUrl, „?”); } else { if (re.test(myUrl)) myUrl = change(myUrl); else myUrl = add(myUrl, „&”); } return myUrl; } /////////////////////////////////////////////////// // /////////////////////////////////////////////////// function doReloadSimple(sykon_key, sykon_val) { if (agentx == 'vogue_obozy2′) { if (sykon_key == 'order’) {} else { return false; } } //$ajaxLocationHref = 'http://localhost/wwwgen/afiliacjaariadna2/agx/testsykon2/wczytajGDLcontent.php’; //print_r(’doReloadSimple(), ’ + sykon_key + ’, ’ + sykon_val); if (agentx == 'teczawww’) { if (krok_afiliacja < 0 || (krok_afiliacja == 0 && sykon_key != 'type')) return false; } else { if (krok_afiliacja 0) $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref.substr(0, $ajaxLocationHref.lastIndexOf("?")+1); // +1 if ($windowLocationHref.lastIndexOf("?") > 0) $windowLocationHref = $windowLocationHref.substr(0, $windowLocationHref.lastIndexOf(„?”)+1); // +1 // filename zawiera nazwe pliku oraz GET var filename = window.location.href.substr(window.location.href.lastIndexOf(„/”)+1); filename.replace(window.location.search,”); // @FIXMES //sykon_val = sykon_val.replace(’outlink.php’, ”); //sykon_val = sykon_val.replace(’index.php’, ”); //sykon_val = sykon_val.replace(’?’, '&’); sykon_val = sykon_val.replace(’outlink.php?’, ”); sykon_val = sykon_val.replace(’index.php?’, ”); $ajaxLocationHref = $ajaxLocationHref + sykon_val; $windowLocationHref = $windowLocationHref + sykon_val; //print_r(’ajaxLocationHref: ’ + $ajaxLocationHref); //print_r(’windowLocationHref: ’ + $windowLocationHref); //$windowLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/wczytajGDLcontent.php’, '/index.php’); } else { $windowLocationHref = addQSParm($windowLocationHref, sykon_key, sykon_val); $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, sykon_key, sykon_val); // @FIXMES $windowLocationHref = addQSParm($windowLocationHref, 'page’, ”); $ajaxLocationHref = addQSParm($ajaxLocationHref, 'page’, ”); } //if (window.console && console.log) //console.log(’$windowLocationHref: ’ + $windowLocationHref); //$windowLocationHref = $ajaxLocationHref.replace(’/wczytajGDLcontent.php’, '/index.php’); // print_r(’windowLocationHref: ’ + $windowLocationHref); if (agentx == 'teczawww’ && krok_afiliacja == 0 && sykon_key == 'type’) { } else { window.history.pushState(„object or string”, ”, $windowLocationHref); } } } else { //alert(’ window.history.pushState ! ’); } //print_r(’doReloadSimple()’); //return false; if (agentx == 'teczawww’ && krok_afiliacja == 0 && sykon_key == 'type’) { toggleAjaxLoader(’show’); window.location.href = 'index.php’+ $windowLocationHref.substr($windowLocationHref.lastIndexOf(„?”)); return false; } getAjaxContent($ajaxLocationHref) } function getAjaxContent($ajaxLocationHref) { if (krok_afiliacja option”).each(function() { if (this.value == ”) { this.text = 'typ imprezy’; return true; } }); $(„#sykoni_transport > option”).each(function() { if (this.value == ”) { this.text = 'transport’; return true; } }); $(„#sykoni_destination > option”).each(function() { if (this.value == ”) { this.text = 'kierunek’; return true; } }); $(„#sykoni_child1 > option”).each(function() { if (this.value == ”) { this.text = 'wiek’; return true; } }); } if (krok == 2) { MwAjax.init(); } } if ( agentx == „vogue_obozy2” ) { if ( krok == 1 || krok == 2 ) { //if (getQueryString() == „?szukaj=szukaj_wycieczki&afiliacjaTryb=gdl&adults=0&agentx=vogue_obozy2&tourop=agx&nazwa_pliku_linki=index.php&rewrite=on&cenaod=0&cenado=30000&destination=WLOCHY&wylot=01.05.2016&powrot_do=01.10.2016&type=OMX”) { $(’#search-row’).css({ 'position’: 'sticky’, 'top’: ’26px’, 'z-index’ : '1′ }) } } if (krok == 2) { rezerwuj_ten_oboz_click(); oboz_menu_program_click(); oboz_menu_terminy_click(); oboz_menu_mapa_click(); oboz_menu_galeria_click(); MwAjax.init(); } } if ( nazwaSzablonu == 't001′ ) { if (krok == 1) { sykoni_type_change(); i2_change(); sykoni_transport_change(); filter_ui_close_click(); sykoni_order_change(); ustawWartosci(1); } if (krok == 2) { //if (typeof google != „undefined” && google !== undefined) { app.frontend.init(); //app.googleMaps.init(); } // FIXMES $(’span.ofertyPowiazaneNew’).html($(’span.ofertyPowiazane’).html()); $(’span.ofertyPowiazane’).html(”); if (getUrlVariableN2(’tab’) != false) { $(’li.ui-tab[aria-controls=”terminy”] a’).trigger(’click’); } // $(’span.artukulyPowiazaneContentNew’).html($(’span.artukulyPowiazaneContent’).html()); $(’span.artukulyPowiazaneContent’).html(”); if (elementExists(’artukulyPowiazaneContentOpisZNsykonaNew’)) { $(’span.artukulyPowiazaneContentOpisZNsykonaNew’).html($(’span.artukulyPowiazaneContentOpisZNsykona’).html()); $(’span.artukulyPowiazaneContentOpisZNsykona’).html(”); } // modal_close_click(); modal_question_button_click(); MwAjax.init(); } } if ( nazwaSzablonu == 'p002′ ) { if (krok == 1) { sykoni_type_change(); i2_change(); sykoni_transport_change(); ustawWartosci(1); //$(’#sykoni_children_div’).css({’display’: 'block’}); // str = ”; $(’div.ms-drop li input:checked’).each(function () { if ($(this).val() == 'on’) { } else { str = str + $(this).val() + '|’; } }) if (str != ”) { $(’#sykoni_destination’).append($(”, { value: 'multi_dests’, text: ” })); $(’#sykoni_destination’).val(’multi_dests’); $(’#dest_li’).val(str); } } if (krok == 2) { sykoni_type_change(); i2_change(); sykoni_transport_change(); ustawWartosci(1); // if (getUrlVariableN2(’tab’) != false) { $(’#nav-tabs td’).removeClass(’active’); $(’#nav-tabs a[href=”#terminy”]’).parent().addClass(’active’); $(’.tab-content div’).removeClass(’active’); $(’.tab-content #terminy’).addClass(’active’); } // $(’span.artukulyPowiazaneContentNew’).html($(’span.artukulyPowiazaneContent’).html()); $(’span.artukulyPowiazaneContent’).html(”); if (elementExists(’artukulyPowiazaneContentOpisZNsykonaNew’)) { $(’span.artukulyPowiazaneContentOpisZNsykonaNew’).html($(’span.artukulyPowiazaneContentOpisZNsykona’).html()); $(’span.artukulyPowiazaneContentOpisZNsykona’).html(”); } // //if (typeof google != „undefined” && google !== undefined) { app.frontend.init(); app.googleMaps.init(); } MwAjax.init(); } } if ( agentx == „sykon_wycieczki.pl” ) { var isMobile = parseInt($(’footer’).css(’z-index’)) > 100 || $(window).width „0”) {} else { $(’html, body’).scrollTop(0); } //if (window.console && console.log) //console.timeEnd(’getAjaxContent_success’); //if (window.console && console.log) //console.timeEnd(’getAjaxContent_all’); //return false; }, error : function(response, status, xhr) { if (window.console && console.log) { console.log(’undefined response: ’ + response); console.log(’undefined status: ’ + status); console.log(’undefined xhr: ’ + xhr); } toggleAjaxLoader(’hide’); } }); } /////////////////////////////////////////////////// // parsowanie danych z sykons /////////////////////////////////////////////////// function parseDebugValuesJson(key, obj) { $parentContainer = $(„#tttest”); if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { if ($parentContainer.length) { if (key == 'debug’) $parentContainer.html(”); for (var i in obj) { //print_r(’obj.i = ’ + i); if (i == 'offersQueryArrSql’) { t = obj[i]; t = t.replace(/n/g, „n”); t = t.replace(/\/g, „”); t = t.replace(/t/g, „t”); t = t.replace(/”/g, „'”); // print_r(t); } //if (i == 'offersQueryArrSql’) //print_r(obj[i]); //if (i == 'offersQueryArrSqlCounter’) //print_r(obj[i]); for (var j in obj[i]) { //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i.j = ’ + i + ’.’ + j); } if ( i == 'timeTuning’ ) { //$html = ” + i + ’:
’ + obj[i] + ’]]>’; $html = ’

’ + obj[i] + ’

’; $parentContainer.append($html); } else if ( i == 'onepage’ || i == 'KROK’ || i == 'cacheId’ || i == 'cacheId2′ || i == 'offersSource’ ) { $html = ’

’ + i + ’: ’ + obj[i] + ’

’; $parentContainer.append($html); } else if ( i == 'offersCount’ || i == 'offersTime’ || i == 'offersTimeCache’ || i == 'hotelsCount’ ) { $html = ’

’ + i + ’: ’ + obj[i] + ’

’; $parentContainer.append($html); $el = $(„#” + i); if ($el.length) $el.html(obj[i]); } else if (i == 'timestamp’) { var currentdate = new Date(); var datetime = „” + currentdate.getFullYear() + „-” + (((currentdate.getMonth()+1) ’ + i + ’: ’ + obj[i] + ’
’ + 'timestamp: ’ + datetime + ’ (now)’ + ”; $parentContainer.append($html); } $parentContainer.css({’border’: '1px solid #919ea2′}); } } } else if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) == 0) { } else { return false; } } function parseReturnValuesJson(key, obj) { if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { //if ($(„#nawigator”).length) { //$(„#nawigator”).html(”); for (var i in obj) { //print_r(’obj.i = ’ + i + ’, val: ’ + obj[i].val, 'error’); for (var j in obj[i]) { //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i.j = ’ + i + ’.’ + j); } $el = $(„#sykoni_” + i); if (i == „i2”) $el = $(„#i2”); if (i == 'page’) $el = $(„#page”); if ($el.length) { //if (i == 'destination’) //print_r(’###sykoni_’ + i + ’ , len ok, val: ’ + obj[i].val); if (agentx == 'vogue_obozy’) { //if (i == 'type’) //return false; } $el.val(obj[i].val); if ( agentx == 'sykon_wycieczki.pl’ || agentx == 'vogue_obozyXXX’ || agentx == 'teczawww’ ) { if (i == 'destination’) { $el.data(’label_value’, obj[i].val); } if (i == 'page’) { // wazna uwaga: // aby pagowanie działało na zasadzie dopisywania (wycieczki.pl) trzeba zmianiać html w $(’#page’) // aby pagowanie działało na zasadzie zmiany strony (vogue.pl) nie można zmianiać html w $(’#page’) if (nazwaSzablonu == 'p002′) {} else { $(’#page’).html(obj[i].val); } } if (i == 'price_from’) { $(’#rangeslider’).val( [obj[i].val, null], {animate: true}); } if (i == 'price_to’) { $(’#rangeslider’).val( [null, obj[i].val], {animate: true}); } if (i == 'hotel_category’) { $el.data(’label_value’, obj[i].val); } if (agentx == 'teczawww’) { if (i == 'child1′) { $(’#sykoni_child1′).val(obj[i].val); } if (i == 'child2′) { $(’#sykoni_child2′).val(obj[i].val); } if (i == 'child3′) { $(’#sykoni_child3′).val(obj[i].val); } if (i == 'child4′) { $(’#sykoni_child4′).val(obj[i].val); } if (i == 'hotel_region’) { $(’#sykoni_hotel_region’).val(obj[i].val); } if (i == 'hotel_place’) { $(’#sykoni_hotel_place’).val(obj[i].val); } if (i == 'destination’) { $el.data(’sykoni_destination’, obj[i].val); } } ///////////////////////// // UWAGA // uruchamia sie zawsze – chyba zle $id_tmp = 'i2′; $el = $(„#” + $id_tmp + „”); $el.data(’label_value’, obj[i].val); ///////////////////////// //if (i == 'destination’) //print_r(’parseReturnValuesJson() val: ’ + $(„#sykoni_destination”).val()); //print_r(’parseReturnValuesJson(), i: ’ + i + ’, val: ’ + obj[i].val); } } else { //print_r(’###sykoni_’ + i + ’ , len nok (’ + $el.length + ’)’); } } } } else if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) == 0) { //if ($(„#nawigator”).length) { //$(„#nawigator”).html(”); } } else { return false; } } function parseNawigatorJson(key, obj) { //print_r(’parseNawigatorJson()’); if (key == 'nawigator’) $parentContainer = $(„#nawigator”); else if (key == 'nawigator_next’) $parentContainer = $(„#nawigator_next”); else if (key == 'nawigator_html’) $parentContainer = $(„#nawigator_html”); else $parentContainer = $(„#nawigator”); //print_r(’a, key: ’ + key); if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { //print_r(’b’); if ($parentContainer.length) { //print_r(’c’); $parentContainer.html(”); for (var i in obj) { //print_r(’d’); // wersja taka, ze przekazany jest html w calosci //$(„#sykon_oferty_form”).html(obj[i]); //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i = ’ + i); for (var j in obj[i]) { //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i.j = ’ + i + ’.’ + j); } //print_r(obj.html); $parentContainer.append(obj.html + ’
’); } } } else if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) == 0) { if ($parentContainer.length) { $parentContainer.html(”); } } else { return false; } } function parseHotelJson(key, obj) { $parentContainer = $(„#hotelxxx”); //print_r(’1′); if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { //print_r(’2′); if ($parentContainer.length) { $parentContainer.html(”); //print_r(’3′); for (var i in obj) { //print_r(’html: ’ + obj[i]); // wersja taka, ze przekazany jest html w calosci $parentContainer.html(obj[i]); //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i = ’ + i); for (var j in obj[i]) { //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i.j = ’ + i + ’.’ + j); } //$parentContainer.append(obj.html + ’
’); } } } else if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) == 0) { if ($parentContainer.length) { $parentContainer.html(”); } } else { return false; } } function parseOfertyJson(key, obj) { $parentContainer = $(„#sykon_oferty_form”); if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { if ($parentContainer.length) { //$parentContainer.html(”); //////print_r(’page.html = ’ + $(„#page”).html(), 'warn’); if ( $(„#agentx”).html() == „testsykon2” || $(„#agentx”).html() == „vogue_obozy” ) { //////print_r(’ustaw testsykon2′); $parentContainer.html(”); } else { if ($(„#page”).length && $(„#page”).html() == „0”) { //////print_r(’ustaw’); $parentContainer.html(”); } else { //////print_r(’dodaj’); //$parentContainer.html(”); //$(„.wyniki-wyszukiwania.main-section .lista .top”).css({’display’ : 'none’}); //$(„.wyniki-wyszukiwania.main-section .lista .top:first”).css({’display’ : 'block’}); } } //print_r(’len (1): ’ + $(„ul#lista li”).length); for (var i in obj) { // wersja taka, ze przekazany jest html w calosci //$(„#sykon_oferty_form”).html(obj[i]); //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i = ’ + i); for (var j in obj[i]) { //if (window.console && console.log) //console.log(’obj.i.j = ’ + i + ’.’ + j); //if (window.console && console.log) //console.log(’html: ’ + obj[i].html); } $parentContainer.append(obj[i].html + ”); // br /* if (elementExists(’sykonk_’ + i)) { $elTmp = $(’.sykonk_’ + i); // jesli html jest pusty to wstaw .name if ($elTmp.html() == ”) { if (obj[i].name.length > 0) $elTmp.html(obj[i].name); } $elTmp.css({ 'font-weight’: 'bold’, 'text-decoration’ : 'underline’ }); } if (elementExists(’sykonv_’ + i)) { $elTmp = $(’.sykonv_’ + i); // tresc zawsze powinna sie wpisac $elTmp.html(obj[i].html); } */ } if ($(„#agentx”).html() == 'sykon_wycieczki.pl’) { $el = $(„section.wyniki-wyszukiwania.main-section .lista .top”).not(„:first”); $el.html(”); $el.css({’padding’: '0′}); $el = $(„form.lista-filtry.wrapper-left”).not(„:first”) $el.html(”); $el.css({’padding’: '0′}); } //print_r(’len (2): ’ + $(„ul#lista li”).length); } } else if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) == 0) { if ($parentContainer.length) { $parentContainer.html(”); } } else { return false; } } function parseTouroperator(key, obj) { $parentContainer = $(„#sykon_search_form”); //if (window.console && console.log) //console.log(’parseSearchJson() ’ + typeof obj + ’, ’ + getObjLength(obj)); if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { if ($parentContainer.length) { for (var i in obj) { if (elementExists(’sykonk_touroperator_’ + i)) { $elTmp = $(’.sykonk_touroperator_’ + i); if (i == 'logo’) { $elTmp.attr(’src’, '//ariadna.sykon.pl/to_logos/’ + obj[i]); } else { $elTmp.html(obj[i]); } } } } } else { return false; } } function parseSearchJson(key, obj) { $parentContainer = $(„#sykon_search_form”); //if (window.console && console.log) //console.log(’parseSearchJson() ’ + typeof obj + ’, ’ + getObjLength(obj)); if (typeof obj == 'object’ && getObjLength(obj) > 0) { if ($parentContainer.length) { for (var i in obj) { //print_r(’obj.i = ’ + i); //if (i == 'departure_place’) //continue; for (var j in obj[i]) { //print_r(’obj.i.j = ’ + i + ’.’ + j); } //print_r(’sykonk_’ + i + '=>’ + elementExists(’sykonk_’ + i)); if (elementExists(’sykonk_’ + i)) { $elTmp = $(’.sykonk_’ + i); //print_r(’parseSearchJson()’); // jesli html jest pusty to wstaw .name if ($elTmp.html() == ”) { //print_r(’parseSearchJson()’); if (obj[i].name.length > 0) $elTmp.html(obj[i].name); } /* $elTmp.css({ 'font-weight’: 'bold’, 'text-decoration’ : 'underline’ }); */ } //print_r(’sykonv_’ + i + '=>’ + elementExists(’sykonv_’ + i)); if (elementExists(’sykonv_’ + i)) { if (i == 'type’) { if (agentx == 'vogue_obozy’) return false; } if (i == 'destination’) { if ( agentx == „sykon_wycieczki.pl” || agentx == „vogue_obozyXXX” ) { var availableTags = []; $i = 0; $(”).html(obj[i].html).contents().find(’option’).each(function() { availableTags[$i] = $(this).text(); $i++; }); //console.log(’sykoni_destination.change() ’ + typeof ($(’#sykoni_destination’).change)); $(„#sykoni_destination”).autocomplete({ minLength : 2, autoFocus : true, source : availableTags, change : function(event, ui){ //console.log(’autocomplete.change()’); doReloadSimple(’destination’, $(this).val()); }, close : function(event, ui){ //console.log(’autocomplete.close()’); }, }); } else { $elTmp = $(’.sykonv_’ + i); // tresc zawsze powinna sie wpisac $elTmp.html(obj[i].html); if ( agentx == „vogue_obozy2” ) { //$(„#sykoni_destination”).addClass(„selectpicker search-input search-kierunek search-destination”); //$(„#sykoni_destination option[value=”]”).text(’Kierunek’); } } } else { $elTmp = $(’.sykonv_’ + i); // tresc zawsze powinna sie wpisac $elTmp.html(obj[i].html); if (i == 'child2′) { print_v(’.sykonv_’ + i); print_v(obj[i].html); } if (elementExists(’sykoni_’ + i)) { if ( agentx == „sykon_wycieczki.pl” ) { try { $(’#sykoni_’ + i).chosen({ width:’100%’, disable_search:true }) } catch (e) { print_r(’e: ’ + e, 'warn’); } } } } } } } } else { return false; } } var MwAjax = { btn_link : „a.c_mwlist”, //getprice_link : „//grey.turystyka.com.pl/~sykon_s/ajax2/json_getprice2.php”, getprice_link : „//www2.sykon.pl/~sykon_s/ajax2/json_getprice2.php”, ustawClickMw : function() { that = this; $(this.btn_link).click(function(e){ $(„a.c_mwlist”).removeClass(„selected”); $(this).addClass(„selected”); $(this).parent().parent().parent().find(„a.rezerwuj”).removeClass(„selected”); $(this).parent().parent().find(„a.rezerwuj”).addClass(„selected”); e.preventDefault(); var agentx = $(„#agentx”).html(); var adults = $(this).attr(’data-adults’); var md = $(this).attr(’data-md’); var ch1 = $(this).attr(’data-child1′); var ch2 = $(this).attr(’data-child2′); $.ajax({ type : „GET”, dataType : „jsonp”, jsonp : „callback”, data : { agentx : agentx, md : md, adults : adults, child1 : ch1, child2 : ch2 }, url : that.getprice_link, jsonpCallback : „that.jsonpcallback”, beforeSend : function(){ toggleAjaxLoader(’show’); }, }); }); }, jsonpcallback : function(data){ toggleAjaxLoader(’hide’); if (data.faultcode) { return; } this.getHtml(data); }, getHtml : function(data) { mws = data.ExtraInfo.BusStops; var mwtxt = ”; mwtxt += ’

’; mwtxt += ’

Miasto

’; mwtxt += ’

Miejsce

’; if (data.Hotel.TourOperator == 'TOURIST’ || data.Hotel.TourOperator == 'TOURIST2′) { // mwtxt += ’

Godzina wyjazdu

’; // mwtxt += ’

Godzina powrotu

’; mwtxt += ’

Godzina wyjazdu / powrotu

’; } else { mwtxt += ’

Godzina

’; } mwtxt += ’

Cena

’; mwtxt += ’

’; $(mws).each(function(idx, el) { // console.log(el); // console.log(’a: ’ + data.Hotel.TourOperator); var mwArr = el.split(„|”); miastoStr = ”; miejsceStr = ’?’; godzinaStr = ”; cenaStr = ”; walutaStr = ”; godzinaPowrotuStr = ”; if (data.Hotel.TourOperator == 'ALMA’) { miastoStr = mwArr[2]; // ok miejsceStr = ”; //mwArr[3]; godzinaStr = ”; //mwArr[6]; cenaStr = mwArr[3]; walutaStr = mwArr[4]; //ok } else { miastoStr = mwArr[2]; miejsceStr = mwArr[3]; godzinaStr = mwArr[6]; cenaStr = mwArr[4]; walutaStr = mwArr[5]; godzinaPowrotuStr = mwArr[8]; } // console.log(’miastoStr:’ + miastoStr + ’, miejsceStr: ’ + miejsceStr + ’, godzinaStr: ’ + godzinaStr + ’, cenaStr: ’ + cenaStr + ’, walutaStr: ’ + walutaStr); mwtxt += ’

’; mwtxt += ’

’ + miastoStr + ’

’; mwtxt += ’

’ + miejsceStr + ’

’; mwtxt += ’

’ + godzinaStr + ’

’; if (data.Hotel.TourOperator == 'TOURIST’ || data.Hotel.TourOperator == 'TOURIST2′) { mwtxt += ’

’ + godzinaPowrotuStr + ’

’; } mwtxt += ’

’ + cenaStr + ’ ’ + walutaStr + ’

’; mwtxt += ’

’; }); $el = $(„table.c_mwlist”); if ($el && $el.length > 0) { $el.addClass(„turnusy-table”); $el.html(mwtxt) } }, init : function() { this.ustawClickMw(); } }; function AjaxGetPrice_sykon_wycieczkipl() { // 2015-03-06 13:39:27 // FIXMES: // nie uruchamiac drugi raz getprice jesli juz za pierwszym razem wykonalo sie poprawnie $(„.a_price”).each(function(indeks, value) { var agentx = $(„#agentx”).html(); var ad = $(this).attr(’data-adults’); var md = $(this).attr(’data-md’); var c1 = $(this).attr(’data-child1′); var c2 = $(this).attr(’data-child2′); var ind = $(this).attr(„id”); $.ajaxSetup({cache:false}); $.ajaxSetup({async:false}); $.ajax({ cache: false, type : „GET”, dataType : „jsonp”, jsonp : „callback”, data : „agentx=” + agentx + „&md=” + md + „&adults=” + ad + „&child1=” + c1 + „&child2=” + c2 + „&indeks=” + ind, //url : „//grey.turystyka.com.pl/~sykon_s/ajax2/json_getprice.php”, url : „//www2.sykon.pl/~sykon_s/ajax2/json_getprice.php”, //jsonpCallback : „jsonpcallback”, beforeSend : function() { if (elementExists(md)) { if (getKrok() == „1”) { $(„#” + md).find(„.price_2.price”).html(’?’); } else if (getKrok() == „2”) { $(„#” + md).find(„span.offers_price”).html(’czekaj…’); } } }, success : function (data) { var s = „”; if (data.faultcode || data.error) { //print_r(’ERROR (1)’); //console.log(’ERROR (1)’ +md); if (elementExists(md)) { if (getKrok() == „1”) { } else if (getKrok() == „2”) { $(„#” + md).removeAttr(’href’); $(„#” + md).find(„span.offers_price”).html(’-’); } } return; } if (data.faultcode != null) { //print_r(’ERROR (2)’); //console.log(’ERROR (2)’); } else { //’.’ + number_format(el.Amount, 0, ’,’, ’ ’) s = number_format(data.Cost[0].Amount, 0, ’,’, ’ ’); // + ’ ’ + data.Cost[0].Currency;; //print_r(’md’ + md + ’, s: ’ + s); if (elementExists(md)) { if (getKrok() == „1”) $(„#” + md).find(„.price_2.price”).html(s); else if (getKrok() == „2”) $(„#” + md).find(„span.offers_price”).html(s + ’ ’ + data.Cost[0].Currency); } } } }).fail(function(xhr, status) { //if (callback) callback(xhr.status, xhr.response, request); }); /////////////////////////////////////////////// }); };
Source

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Turystyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *