Piosenki dla dzieci Koła autobusu krecą się BZYK.tv po polsku

[] 1)ytcfg.d()[a[0]]=a[1];else for(var k in a[0])ytcfg.d()[k]=a[0][k]}}; window.ytcfg.set(’EMERGENCY_BASE_URL’, '/error_204?tx3djserrorx26levelx3dERRORx26client.namex3d1x26client.versionx3d2.20211119.01.00′);]]>=5)return;window.unhandledErrorCount+=1;window.unhandledErrorMessages[message]=true;var img=new Image;window.emergencyTimeoutImg=img;img.onload=img.onerror=function(){delete window.emergencyTimeoutImg}; var combinedLineAndColumn=err.lineNumber;if(!isNaN(err[„columnNumber”]))combinedLineAndColumn+=”:”+err[„columnNumber”];var stack=err.stack||””;var values={„msg”:message,”type”:err.name,”client.params”:”unhandled window error”,”file”:err.fileName,”line”:combinedLineAndColumn,”stack”:stack.substr(0,500)};var thirdPartyScript=!err.fileName||err.fileName===””||stack.indexOf(„extension://”)>=0;var replaced=stack.replace(/https://www.youtube.com//g,””);if(replaced.match(/https?://[^/]+//))thirdPartyScript= true;else if(stack.indexOf(„trapProp”)>=0&&stack.indexOf(„trapChain”)>=0)thirdPartyScript=true;else if(message.indexOf(„redefine non-configurable”)>=0)thirdPartyScript=true;var baseUrl=window[„ytcfg”].get(„EMERGENCY_BASE_URL”,”https://www.youtube.com/error_204?t=jserror&level=ERROR”);var unsupported=message.indexOf(„window.customElements is undefined”)>=0;if(thirdPartyScript||unsupported)baseUrl=baseUrl.replace(„level=ERROR”,”level=WARNING”);var parts=[baseUrl];for(var key in values){var value=values[key]; if(value)parts.push(key+”=”+encodeURIComponent(value))}img.src=parts.join(„&”)}; (function(){function _getExtendedNativePrototype(tag){var p=this._nativePrototypes[tag];if(!p){p=Object.create(this.getNativePrototype(tag));var p$=Object.getOwnPropertyNames(window[„Polymer”].Base);for(var i=0,n=void 0;i

0),ja=0;var B={},C=null;var ka=”function”===typeof Uint8Array;var D=”function”===typeof Symbol&&”symbol”===typeof Symbol()?Symbol(void 0):void 0;function E(a){Object.isFrozen(a)||(D?a[D]|=1:void 0!==a.g?a.g|=1:Object.defineProperties(a,{g:{value:1,configurable:!0,writable:!0,enumerable:!1}}));return a} ;function F(a){return null!==a&&”object”===typeof a&&a.constructor===Object} ;function G(a,b){if(null!=a)return Array.isArray(a)||F(a)?H(a,b):b(a)} function H(a,b){if(Array.isArray(a)){for(var c=Array(a.length),d=0;de;e++){var h=c.concat(d[e].split(„”));B[e]=h;for(var g=0;g>2];f=b[(f&3)>4];k=b[(k&15)>6];l=b[l&63];c[e++]=””+g+f+k+l}g=0;l=d;switch(a.length-h){case 2:g=a[h+1],l=b[(g&15)>2]+b[(a&3)>4]+l+d}a=c.join(„”)}}return Array.isArray(a)?H(a,I):a} ;var J;function K(a,b,c){var d=J;J=null;a||(a=d);d=this.constructor.m;a||(a=d?[d]:[]);this.h=(d?0:-1)-(this.constructor.l||0);this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&&(d=this.g[a],F(d))){this.j=a-this.h;this.i=d;break a}void 0!==b&&-1b)){var l=1327;U(„kevlar_watch_split_pane”)&&(l+=V());!U(„kevlar_watch_flexy_disable_small_window_sizing”)&& (630>a.height&&657<=a.width||630<=a.height&&1E3<=a.width&&a.widthb?e=d/b:1E3a)} ;var X=document.querySelector(„#player.skeleton #player-api”);if(X){var wa=.5625,Y=X.querySelector(„.html5-video-player”);Y&&”function”===typeof Y.getVideoAspectRatio&&(wa=1/Y.getVideoAspectRatio());var Z=window.document,xa=”CSS1Compat”==Z.compatMode?Z.documentElement:Z.body,ya=va(new M(xa.clientWidth,xa.clientHeight),wa);na(X,ya)};}).call(this); ]]>InformacjeCentrum prasowePrawa autorskieSkontaktuj się z namiTwórcyReklamyDeweloperzyWarunkiPrywatnośćZasady i bezpieczeństwoJak działa YouTubePrzetestuj nowe funkcje
Source

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Turystyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *