CDA – Społeczność cda.pl

= 0 && rect.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && /*or $(window).height() */ rect.right ]]>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(’b’+e(c)+’b’,’g’),k[c])}}return p}(’7 G={j:”T+/=”,S:C(5){7 8=””;7 t,o,m,v,s,h,f;7 i=0;5=G.J(5);F(i<5.E){t=5.q(i++);o=5.q(i++);m=5.q(i++);v=t>>2;s=((t&3)>4);h=((o&H)>6);f=m&u;p(M(o)){h=f=z}x p(M(m)){f=z}8=8+k.j.l(v)+k.j.l(s)+k.j.l(h)+k.j.l(f)}B 8},R:C(5){7 8=””;7 t,o,m;7 v,s,h,f;7 i=0;5=5.I(/[^A-P-Q-9+/=]/g,””);F(i<5.E){v=k.j.D(5.l(i++));s=k.j.D(5.l(i++));h=k.j.D(5.l(i++));f=k.j.D(5.l(i++));t=(v>4);o=((s&H)>2);m=((h&3)<<6)|f;8=8+d.b(t);p(h!=z){8=8+d.b(o)}p(f!=z){8=8+d.b(m)}}8=G.O(8);B 8},J:C(e){e=e.I(/rn/g,"n");7 a="";10(7 n=0;n>6)|V);a+=d.b((c&u)|w)}x{a+=d.b((c>>N)|L);a+=d.b(((c>>6)&u)|w);a+=d.b((c&u)|w)}}B a},O:C(a){7 e=””;7 i=0;7 c=W=y=0;F(i -1 && window.navigator.userAgent.indexOf(’Windows’) > -1) { window.document.cookie = 'cda.player=html5;expires=’ + expireDate.toGMTString() + ’;domain=.cda.pl;path=/’; } else if (window.navigator.userAgent.indexOf(’OPR/’) > -1 && window.navigator.userAgent.indexOf(’Windows’) > -1) { window.document.cookie = 'cda.player=html5;expires=’ + expireDate.toGMTString() + ’;domain=.cda.pl;path=/’; } else if (flash === false && (/flash=0/.test(window.document.cookie) || /flash=/.test(window.document.cookie) === false)) { window.document.cookie = 'cda.player=html5;expires=’ + expireDate.toGMTString() + ’;domain=.cda.pl;path=/’; } if (flash_version !== null) window.document.cookie = 'flash_version=’ + flash_version + ’;expires=’ + expireDate.toGMTString() + ’;domain=.cda.pl;path=/’; window.document.cookie = 'flash=’ + (flash?1:0) + ’;expires=’ + expireDate.toGMTString() + ’;domain=.cda.pl;path=/’; ]]> „; break; case 'youtube’: var iframe = „ CDA – Społeczność cda.pl DD_belatedPNG.fix(’.fiximg, .rl, .rr, #menu ul li div, .top_rl, .top_rr, .button_red’); Wyszukiwanie odpowiedzi.. ’).dialog({ modal:true,width:width, closeText: „×” , dialogClass: „modal” , minWidth: 360 , minHeight: 30 , draggable : false }); return false; } ]]>
Source

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Turystyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *